0370-92750 info@gtgroup.se

True Focus

Fokus

 

VAD ÄR STYRKA OCH TEKNIK UTAN RÄTT TAKTIK?

Vi på GT Group deltar gärna och ofta i utvecklingsprocessen redan från allra första början. På så sätt får vi möjlighet att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet, bidra med synpunkter, diskutera produktionsmetod och materialval. Och mycket mer. Vi ser till att varje enskild order får det absoluta fokus den förtjänar.

Vår taktik är att ha en helt ärlig och öppen relation med dig som kund. Det tjänar båda parter på. Tack vare att vi är med på ett tidigt stadium kan vi påverka såväl materialval som produktionsmetodik, vilket kan ge avsevärda kostnadsfördelar. Du vet också var, när och hur tillverkningen sker. Du har med andra ord full kontroll. Samtidigt blir dina kontaktvägar färre, vilket också spar kostnader.

Samtliga våra leverantörer möter våra interna krav på rutiner och system – och dina krav på kvalitet, pris och leverans. Det är vi på GT Group som knyter samman och garanterar slutresultatet. Helt enligt de villkor du som kund har bestämt. Vi syr helt enkelt samman och erbjuder ett mycket brett spektra av produktionsmöjligheter och produktvarianter. I öppenhet och ärlighet ligger nämligen att tillsammans med dig som kund uppnå kostnadsfördelar utan att tumma kvalitetsnivå eller leveranssäkerhet.

Det är så vi jobbar inom GT Group.