0370-92750 info@gtgroup.se

Vårt koncept

GT GROUP STARTADES 2005 av Burseryd Mekaniska, Falks Metall, Gnosjö Automatsvarvning och Claes Josefsson.

Syftet var att hitta ett sätt att möta framtiden i den alltmer rationaliserande bearbetningsbranschen.

GT Group hittade fort sin nisch i att förkorta leverantörslistor och på det viset skapa bättre logistiklösningar- och i förlängningen lägre kostnader för sina kunder.

Vi ställde oss frågan varför du som kund ska ha flera leverantörer av dina detaljer – när du kan ha en enda?

GT Group har sitt huvudkontor i småländska Värnamo. De tre ägande bolagen, Falks Metall AB, Gnosjö Automatsvarvning AB och Burseryds Mekaniska AB har sina säten i Gnosjö och Burseryd. GT Group drivs av Marcus Hansson och styrelsen i GT Group består av ordförande Linda Fransson (Gnosjö Automatsvarvning AB), Per Falk (Falks Metall AB) och Mats-Ola Carlsson (Burseryds Mekaniska AB).

Vi är barn av den berömda Gnosjöandan och tillsammans med tre högteknologiska företag i Gnosjöregionen kan vi erbjuda dig som kund en djup och bred produktflora. Samtidigt som vi konkurrerar med varandra. Detta tvingar alla parter att hela tiden vara steget före. Till fördel för våra kunder såklart. Därför samarbetar vi också med externa leverantörer – i och utanför Europa.

Dina krav på kvalitet, service och leveransprecision är vår verklighet och vårt yttersta ansvar som din leverantör.

Detta säkerställer vi tack vare ett komplett och noga utvärderat team av leverantörer.

Vi erbjuder dig ett mycket brett spektra av svarvade och bearbetade komponenter. Tack vare att företagen kompletterar varandra kan vi erbjuda bearbetning av såväl stora som små detaljer, i mindre eller större serier och i olika material.

Modern maskinpark gör att samtliga företag klarar snabba omställningar, extremt snäva toleranser och hög leveransprecision.  Och för oss på GT Group är målsättningen klar och tydlig; via såväl samarbete som konkurrens ska vi optimera varje enskild kundlösning. Vår samverkan med våra samarbetspartners bygger på gemensamma värderingar med viktiga nyckelord såsom ärlighet, öppenhet och respekt.

Du som kund vill givetvis inte vara i klorna på en och samma tillverkare. Saker och ting kan faktiskt inträffa och då står du där. Därför är det viktigt att alltid ha minst en back up, redo att rycka in.

Vid varje förfrågan går vi på GT Group – förutom till våra egna företag- ut till vårt breda kontaktnät av externa leverantörer.

Att medverka redan i utvecklingsprocessen är inget nytt för oss. Här kan vi tidigt bidra med vår kunskap och erfarenhet, synpunkter, produktionsmetod och materialval. Och mycket mer. Med en ärlig och öppen relation kan vi på ett tidigt stadium vi påverka såväl materialval som produktionsmetodik, vilket kan ge avsevärda kostnadsfördelar. Du vet också alltid var, när och hur tillverkningen sker. Du har med andra ord full kontroll. Samtidigt blir dina kontaktvägar färre, vilket också spar kostnader.