0370-92750 info@gtgroup.se

3D print

3D Printing

En tillverkningsmetod nästan helt utan begränsningar vad gäller design, konstruktion eller form.

När man pratar om 3D printing omnämns oftast två olika typer av produktion – SLA och SLS tillverkning. Men vad är då detta?

  • SLS (Selektiv lasersintring) är den gynnsammaste produktionsmetod vad gäller funktionalitet och hållbarhet. Genom att tillverka med just selektiv lasersintring är prototyper men även en serieproduktion den absolut bästa metoden. Fokus ligger på hållbarhet och funktionalitet.

Men hur fungerar en selektiv lasersintring? – Jo metoden bygger på en additiv tillverkning där själva materialet är baserat på pulverform. (Så istället för att t.ex som i en fräs eller svarv, där man tar bort material, lägger man då i SLS tillverkningen – till material.) Maskinen bygger sedan på ett litet lager med pulver åt gången och med hjälp av lasern härdas detta och stelnar. Denna process fortsätter sedan tills alla skikten av pulver har lagts och härdats enligt ritning och en produkt har tagit form.

 

  • SLA (Stereolitografi) är den process som bäst lämpar sig till detaljer där den visuella delen samt designen i sig är extra viktig. SLA erbjuder en högre ytfinish och noggrannhet gällande mått och detaljrikedom. Metoden i sig liknar själva SLS tillverkningen, fast här byggs produkten upp av epoxi som härdas genom UV-laser med samma princip där man adderar materialet i olika skikt. SLA är med andra ord den metod som lämpar sig bäst när produkten behöver vara extra noggrann.