0370-92750 info@gtgroup.se

True Coordination

VIKTEN AV ATT JOBBA MOT SAMMA MÅL

 

VIKTEN AV ATT JOBBA MOT SAMMA MÅL

GT Group erbjuder ett mycket brett spektra av svarvade och bearbetade komponenter. Så egentligen ska du inte behöva ytterligare leverantörer. Vår intima samverkan bygger på gemensamma värderingar, med ärlighet, öppenhet och respekt som viktiga nyckelord. Varje leverantör, i eller utanför regionen, har samma höga kvalitetsnivå. Därför kan vi anpassa och erbjuda den optimala lösningen vid varje förfrågan.

GT Groups innersta kärna består av de tre tillverkande företagen Falks Metall, Gnosjö Automatsvarvning och Burseryd Mekaniska. Tack vare att företagen komplettera varandra kan vi erbjuda bearbetning av såväl stora som små detaljer, i mindre eller större serier och i olika material. Modern maskinpark gör att samtliga företag klarar snabba omställningar, extremt snäva toleranser och hög leveransprecision. Och för oss på GT Group är målsättningen klar och tydlig; via såväl samarbete som konkurrens ska vi optimera varje enskild kundlösning.