0370-92750 info@gtgroup.se

KUNDENKÄT

KUNDENKÄT GT GROUP

VI PÅ GT GROUP ÖNSKAR att du, som vår kund, svarar på fem frågor om hur du/ ni är tillfredsställda med vårt arbete. Vi jobbar hårt efter de tre kärnvärderna öppehnet, ärlighet och innovation. Hur tycker du att vi lyckas? Ta del av enkäten och svara på frågorna. Dina svar är en viktig pusselbit för oss i vårt arbete.
(1= mycket dåligt, 5= mycket bra)

1)Servicegraden för oss på GT Group är något som är mycket viktigt. Hur uppfattar du följande färdigheter:

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

2)GT Groups mest betydande kärnvärden är öppenhet och ärlighet. Dessa ord ska förklara vårt sätt att vara och agera med våra kunder. Tycker du, med dessa två ord som parametrar, att vi uppfyller dina förväntningar i orden?

1 2 3 4 5

3)Vårt mål är att komma in tidigt i ett produktstadium för att kunna vara med och utveckla komponenten för att göra den så producerbar som möjligt. Alternativt att vara proaktiva i redan levande komponenter och komma med förslag på att utveckla komponenter för att få ner kostnad av den/ dem. Hur väl uppfattar du att vi lyckas med detta för dina komponenter:

1 2 3 4 5

4)Vårt löfte till våra kunder är att med ärlighet och öppenhet göra våra kunders inköp av svarvade och bearbetade komponenter mer effektivt och säkrare. Och på det viset skapa mer lönsamhet. Hur väl tycker du att vi lyckas med detta?

1 2 3 4 5

5)Tycker du att det är enkelt och roligt att jobba med oss?

1 2 3 4 5

Skicka

Varmt tack,
Claes Josefsson