0370-92750 info@gtgroup.se

made-in-gnosjoGnosjöandan är idag ett välkänt begrepp, både nationellt och internationellt. Regionen har blivit ett framgångsrikt småföretagarområde. Den företagsamhet och initiativkraft som finns här idag, har under många år växt fram genom ett nätverk som står för kunnande, kvalitet & modern industriteknologi.  Samarbete och gemenskap är viktig mellan oss i regionen.

Den företagarvänliga anda som anses råda i Gnosjö och dess grannkommuner.”

[typography font=”Cantarell” size=”14″ size_format=”px”]Det är så Gnosjöandan beskrivs enligt nationalencyklopedin.[/typography]

[divider]

Hur har då denna företagsvänliga anda vuxit fram i denna region? Varför är den så speciell?

Jorden i  smålandet Finnveden, där Gnosjö tillhör, var mager och eländig och man hade svårt att försörja sig.

Många var de unga män som fick ge sig av över sockengränsen till gevärsfaktoriet i Husqvarna,  där det fanns gott om arbete. Vapensmedjan gav dem inte bara jobb, utan de fick också en yrkesutbildning. De fick lära sig att handskas med järn på alla möjliga sätt. När krigsindustrin avvecklades strukturerades den lokala industrin till tråddrageriet. Först användes människor och hästar, därefter vattenkraften.

Tråd tillverkningen utvecklades efter hand och man började tillverka nya produkter som jordbruksverktyg och vardagsföremål. På 1700 talet tillverkades bjällror och golvur.  Efter hand kom man också på att bearbeta tråden. Med hjälp enbart av handverktyg började man framställa nålar, strumpstickor, hakar och hyskor etc. Små maskiner började tillverkas för att göra lite mer utvecklade produkter, bl a att av tråden väva metallduk, som blev en mycket eftertraktad vara.

Under efterkrigstiden gick utvecklingen fort fram och vid 1970-talet fanns omkring 300 företag i Gnosjö kommun.

Samarbete och hjälpsamhet mellan företagen, har gjort det möjligt att hela tiden utvecklas och gå framåt. Tjänster och gentjänster. Hårt arbete och viljan att ständigt hitta helhetslösningar. Det är vad som kännetecknas oss som driver företag i Gnosjö.

Samarbetet med företagen i omnejden är en av grundpelarna, så att du som kund får just din helhetslösning.

Det innebär att allt är samlat på ett och samma ställe:

[unordered_list style=”arrow”]

  • Kompetens
  • Kapacitet
  • Flexibilitet
  • Småländsk ”klurighet”
  • Samarbete ”Hjälpsamhetskultur”
  • Stort yrkeskunnande

[/unordered_list]

Gnosjöandan är ett inslag i kulturen i regionen. Det har gjort regionen till ett framgångsrikt småföretagarområde. I vidare bemärkelse används uttrycket om regioner kännetecknande av driftighet, småföretagande och informella nätverk, och ses då som motsats till områden färgade av bruksmentalitet.”

 Wikepidea

Gnosjöandan är sedan 1997 ett av Gnosjö kommun registrerat varumärke.